Νομοθεσία για τα κατοικίδια

Προς επίλυση όλων τον αποριών που έχουμε για το τι είναι νόμιμο και τι παράνομο όσον αφορά τα κατοικίδια, ανατρέξτε σε αυτό το link με το σχετικό νόμο όπως έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Βεβαίως αντίστοιχα διευκρινίζονται και οι υποχρεώσεις που έχει και ο ιδιοκτήτης του κατοικίδιου: nomoi.info