Η χρήση του πνίχτη στην εκπαίδευση

Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε στην Γερμανία σχετικά με την χρήση του «πνίχτη» στην εκπαίδευση των σκύλων.

  • 100 σκυλιά χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα
  • 50 είχαν τον κλασικό πνίχτη (συρόμενος)
  • 50 είχαν «αγκαθωτό πνίχτη»

Τα σκυλιά παρακολουθήθηκαν για όλη τους την ζωή. Με τον θάνατο κάθε σκυλιού γινόταν αυτοψία. Από τα 50 με τον κλασικό πνίχτη, τα 48 είχαν τραύματα στον λαιμό, στην τραχεία ή την πλάτη. Δύο εξ αυτών είχαν προβλήματα εκ γενετής. Τα άλλα 46 είχαν προκληθεί από την χρήση του πνίχτη. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα από την χρήση αγκαθωτού πνίχτη.

(Οι πληροφορίες για την πιο πάνω έρευνα είναι από το σεμινάριο της κ. Anne Marie Silverton)