Εκπαίδευση “Do as I do”

Το “Do as I do” είναι μια μέθοδος που στηρίζεται στην κοινωνική μάθηση του σκύλου. Τα σκυλιά έχουν την τάση να μας μιμούνται. Με το “Do as I do”, το σκυλί επαναλαμβάνει την δική μας συμπεριφορά μετά την εντολή “Do it”.

do-as-i-do